Οικογενειακό επίδομα

Έχει γραφτεί από Πολύτεκνος
Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009

Επειδή πολλοί μας ρωτάνε σχετικά με τα οικογενειακά επιδόματα, τι ισχύει και πως αποδίδονται στους δικαιούχους, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δούν πάρα κάτω λεπτομέρειες:

Γενικά
Ο Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα:
- Εφάπαξ παροχή 2000 € Ν. 3454/07-04-06
- Επίδομα τρίτου παιδιού (άρθρο 63 του Ν. 1892/90, άρθρο 39 του Ν. 2459/97.
- Πολυτεκνικό επίδομα (άρθρο 63 του Ν. 1892/90, άρθρο 2 του Ν.2163/93, άρθρο 39 του Ν. 2459/97.
- Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες (άρθρο 6 του Ν. 3631/2008) - Ισόβια σύνταξη (άρθρο 63 του Ν. 1892/90, άρθρο 2 του Ν.2163/93, άρθρο 39 του Ν. 2459/97,άρθρο 11 Ν. 2819/2000.
Τα ποσά των παραπάνω επιδομάτων και της ισόβιας σύνταξης αυξάνονται κατ΄ έτος, σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Τα ποσά αυτά σήμερα έχουν διαμορφωθεί ως εξής:
- Επίδομα τρίτου παιδιού 170,86 € μηνιαίως
- Πολυτεκνικό επίδομα 42,70 € μηνιαίως για κάθε παιδί
- Πολυτεκνικό επίδομα για ένα ή δύο παιδιά και πολυτεκνικό επίδομα στην τρίτεκνη οικογένεια για ένα ή δύο παιδιά 98,27 € μηνιαίως
- Ισόβια σύνταξη 98,27 € μηνιαίως
Από 01-01-2007 δεν παρακρατείται φόρος.


Δικαιούχοι είναι:
α) Έλληνες πολίτες
β) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ομογενούς.
γ) Πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάϊν και Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες.
ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ( Ν.Δ 3989/1959, Α.Ν. 389/1968).
στ) Ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν. 139/1975).
ζ) Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ. 61/1999).
η) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής στη μητέρα, πρέπει, κατά την απόκτηση του τέκνου, να εξακολουθεί να υπάρχει στο πρόσωπό της μια από τις ανωτέρω ιδιότητες (προσφυγική ή άλλη).
Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

­Εφάπαξ παροχή 2000 €
Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά από 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κλπ) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά.
Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά την συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

­Επίδομα τρίτου παιδιού
Χορηγείται στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί.Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2009
Πολύτεκνοι Τριφυλίας

Οι πολύτεκνοι η οικονομική κρίση και η υπογεννητικότητα.

Οι πολύτεκνοι και η πολιτικο-κοινωνικο-οικονομική κρίση.

Οι πολύτεκνοι θύματα της οικονομικής κρίσης  και της κυβερνητικής πολιτικής

ΤΑ προβλήματα του Συλλόγου Πολυτέκνων Τριφυλίας απο το KYPARISSIA TV LIVE.

Πολύτεκνοι Τριφυλίας (MEGA)

Σχετικά θέματα
Δημοφιλή
This is my Google PageRank - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Βασικές Επιλογές
Αρχική Σελίδα Θέματα πολυτέκνων Συχνές ερωτήσεις Αγορά - Προσφορές
Άλλες επιλογές
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού
Έχουμε 4 επισκέπτες σε σύνδεση
mysql Σφάλμα [1146] : EXECUTE
PHP Σφάλμα [Warning]